South East Europe

South East Europe

Dobrota, Montenegro
Pag, Croatia
Saint John Church. Montenegro
Saint John Church. Montenegro
Turkish lamps in a store. Kotor Montenegro
Saint John the Baptist monastery in Macedonia
Stavronikita monastery Mount Athos
Xeropotamou monastery on Mount Athos
Dobrota, Montenegro
Pag, Croatia
Saint John Church. Montenegro
Saint John Church. Montenegro
Turkish lamps in a store. Kotor Montenegro
Saint John the Baptist monastery in Macedonia
Stavronikita monastery Mount Athos
Xeropotamou monastery on Mount Athos
Previous
Next